Main Giga B85 D2V cũ

Giá bán 890.000₫

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

 • GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Plus Technology
 • GIGABYTE UEFI DualBIOS™
 • Multi-GPU Support
Hotline: 0369208263
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán
 • Supports 4th Generation Intel® Core™ processors
 • GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Plus Technology
 • GIGABYTE UEFI DualBIOS™
 • Multi-GPU Support
 • GIGABYTE 333™ Onboard Acceleration (USB 3.0, SATA 3.0 & 3x USB Power)
 • GIGABYTE On/Off Charge™ for USB devices
 • LAN with high ESD Protection
 • HDMI 1.4
 • Intel® Small Business Advantage