Thay đổi phông chữ, văn bản, Theme trong book của Windows 10 với 8 bước đơn giản

Đọc sách trong browser không phải là một trải nghiệm khủng khiếp. Nói chung, việc đọc trong Edge sẽ không hấp dẫn lắm. Nhưng sự tập trung của Microsoft vào việc đọc sách trong Edge chắc chắn sẽ thay đổi trong các bản cập nhật sau này. Và đối với dân nghiền đọc sách thì đọc ở đâu cũng làm họ thấy thích thú. Vậy tại sao chúng ta không maintain lại book windows 10 bằng cách. Thay đổi phông chữ, văn bản và Theme trong book của Windows 10

Xem thêm: Màn hình máy tính

1. Mở edge

Mở edge

2. Nhấp vào biểu tượng dấu sao ở trên cùng bên phải của trình duyệt Edge.

 Nhấp vào biểu tượng dấu sao ở trên cùng bên phải của trình duyệt Edge.

3. Tìm Books. 

Tìm Books. 

4. Chọn bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện của bạn và nhấp để mở nó.

Chọn bất kỳ cuốn sách nào trong thư viện của bạn và nhấp để mở nó.

5. Nhấp vào biểu tượng A kép ở trên cùng bên phải. Nếu bạn không thấy tùy chọn, bạn cần phải nhấp vào bất kỳ đâu trên trang để hiển thị tiêu đề. 

Nhấp vào biểu tượng A kép

6. Chọn kích thước và khoảng cách văn bản của bạn. 

Chọn kích thước và khoảng cách văn bản của bạn. 

7. Chọn phông chữ của bạn từ trình đơn thả xuống. 

Chọn phông chữ của bạn từ trình đơn thả xuống. 

8. Chọn một trong ba chủ đề có sẵn: trắng, trắng, hoặc đen.

Vậy cơ bản chỉ qua 8 bước là bạn đã thay đổi phông chữ, văn bản, Theme trong book của Windows 10 thành công.

>>Máy tính

 

 

Bình luận về bài viết