Tất cả các phím tắt trong Windows 10 mà bạn cần biết

Windows 10 được thiết kế dành cho màn hình cảm ứng, nhưng Microsoft vẫn không quên những người dùng PC  và laptop truyền thống. Hệ điều hành vẫn đi kèm với nhiều phím tắt được tích hợp sẵn - bao gồm các phím tắt mới cho Command Prompt - cho những người thích bàn phím vật lý.

Microsoft Windows 10

Tất cả các phím tắt trong Windows 10 mà bạn cần biết

Dưới đây là danh sách các phím tắt hữu ích cho việc sử dụng Windows 10 mà bạn có thể tham khảo.

Các tổ hợp cơ bản nhất:

Ctrl + A: Chọn tất cả các mục trong một cửa sổ.

Ctrl + C hoặc Ctrl + Insert: Sao chép mục đã chọn hoặc đã đánh dấu (ví dụ: văn bản, hình ảnh vv).

Ctrl + V hoặc Shift + Insert: Dán các mục đã chọn hoặc đã đánh dấu.

Tất cả các phím tắt trong Windows 10 mà bạn cần biết

Ctrl + X: Cắt mục đã chọn hoặc đã đánh dấu.

Ctrl + Z: Hoàn tác hành động trước.

Ctrl + Y: Làm lại hành động.

Ctrl + N: Khi File Explorer là cửa sổ hiện tại của bạn, mở một cửa sổ File Explorer với đường dẫn thư mục giống như cửa sổ hiện tại.

Phím Windows + F1: Mở cửa sổ trình duyệt để được trợ giúp trong Windows 10

Alt + F4: Đóng ứng dụng hiện tại hoặc cửa sổ.

Alt + Tab: Chuyển đổi giữa các ứng dụng hoặc cửa sổ đang mở.

Shift + Delete: Xóa mục đã chọn vĩnh viễn (bỏ qua Thùng rác).

Khởi động menu và thanh Taskbar Bạn có thể sử dụng các phím tắt này để mở, đóng và kiểm soát menu Bắt đầu và thanh taskbar

Phím Windows hoặc Ctrl + Esc: Mở trình Start.

Phím Windows + X: Mở trình Bắt đầu hiển thị theo dòng

Phím Windows + T: Lăn qua các ứng dụng trên thanh taskbar

Phím Windows + [Số]: Mở ứng dụng được ghim vào vị trí [số] trên thanh taskbar.

Ví dụ: nếu bạn đã gắn Internet Explorer vào vị trí đầu tiên trên thanh taskbar và bạn nhấp vào phím Windows + 1, Internet Explorer sẽ mở.

Phím Windows + Alt + [Số]: Mở trình đơn chuột phải cho ứng dụng được ghim vào vị trí [số] trên thanh taskbar.

Phím Windows + D: Hiện hoặc ẩn desktop (phím Windows +, sẽ hiển thị màn hình desktop một thời gian ngắn).

Tham khảo bài viết: Màn hình máy tính

Chúc các bạn thành công!!!

Bình luận về bài viết