Sửa lỗi “These Items Are Too Big To Recycle” trên Windows 10

Khi cố xóa tập tin bằng cách click chuột phải và chọn Delete hoặc dùng phím Delete trên bàn phím, Windows 10 sẽ đưa tập tin vào thùng rác. Tuy nhiên có những lúc muốn xóa file hoặc thư mục lớn, bạn sẽ nhận được thông báo “There items are too big to recycle. Do you want to permanently delete them?” với câu trả lời Yes hoặc No.

Thông báo tập tin hay thư mục quá lớn, không thể xóa Tin nhắn này hiển thị chỉ khi bạn cố đưa vào thùng rác tập tin hay thư mục lớn hơn kích thước mà thùng rác có thể lưu được, hoặc không có đủ khoảng trống trong thùng rác. Nếu gặp lỗi này, hãy dùng 2 giải pháp dưới đây để khắc phục.

 Yes hoặc No.

Cách 1 Xóa tập tin không cần thiết trong thùng rác

Nguyên nhân như đã nói là trong thùng rác không đủ khoảng trống và tập tin bạn muốn xóa có kích thước lớn hơn. Giải pháp đơn giản là chỉ cần mở thùng rác lên, xóa những file không còn cần nữa đi để giải phóng bộ nhớ. Hãy nhớ là khi đã xóa khỏi thùng rác thì sẽ rất khó để khôi phục. Vậy nên hãy lựa chọn kĩ lưỡng.

Xóa tập tin không cần thiết trong thùng rác

Xóa các tập tin không cần thiết trong thùng rác

Cách 2 Tăng không gian lưu trữ cho thùng rác Recycle Bin

Bước 1: Click chuột phải vào biểu tượng Recycle Bin trên desktop và chọn Properties.

Click chuột phải vào biểu tượng Recycle Bin trên desktop và chọn Properties.

Mở hộp thoại Properties của thùng rác

Bước 2. Trong hôp thoại Recycle Bin Properties, chọn ổ có chứa tập tin bạn đang muốn xóa và nhận lỗi nói trên. Tại mục Settings for selected location, hãy chọn mức dung lượng lớn hơn.

Trong hôp thoại Recycle Bin Properties, chọn ổ có chứa tập tin bạn đang muốn xóa và nhận lỗi nói trên

Tăng dung lượng cho thùng rác tại ổ cần thiết

Bước 3: Click Apply để hoàn tất.

>>Máy tính

 

 

Bình luận về bài viết