Reset password màn hình khóa Windows 10 Fall Creators Update

Có khi nào bạn quên mật khẩu khi đăng nhập Windows 10 hay không? Thông thường nếu sử dụng tài khoản Local để khóa Windows 10 thì bạn có thể phục hồi bằng USB cứu hộ, tuy nhiên nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft làm khóa thì thật sự khó khăn.

Hãy làm theo các bước hướng dẫn dưới để reset password màn hình khóa Windows 10 Fall Creators Update.

Bước 1: Click I forgot my password để tiến hành phục hồi password.

Click I forgot my password để tiến hành phục hồi password.

Bước 2: Nhập captcha sau đó click Next.

Nhập captcha sau đó click Next.

Bước 3: Chọn Email từ trình đơn thả xuống, sau đó nhập phần còn thiếu của Email. Click Send code.

Chọn Email từ trình đơn thả xuống, sau đó nhập phần còn thiếu của Email. Click Send code.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Microsoft trên một thiết bị khác để lấy code được gửi vào mail. Thường thì mình hay sử dụng điện thoại. Sau khi nhập code, hãy click Next.

Đăng nhập tài khoản Microsoft trên một thiết bị khác để lấy code được gửi vào mail.

Bước 5: Nhập Password mới sau đó click Next để đăng nhập với password mới.

 Nhập Password mới sau đó click Next để đăng nhập với password mới.

Sau khi hoàn thành các bước này, bạn có thể mở khóa máy tính của bạn bằng mật khẩu mới. Nếu mật khẩu mới không hoạt động ngay lập tức, hãy khởi động lại máy tính của bạn và thử đăng nhập lại một lần nữa.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận về bài viết