Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

Sử dụng Excel thì làm việc với các hàm cơ bản trong Excel là việc luôn thường xuyên. Nó giúp thực hiện tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh hơn. Các hàm trong Excel là những công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel. Việc của bạn bạn là  lôi ra sử dụng mà thôi, chúng tiện hơn so với các biểu thức rất nhiều. Vì thế, bạn hãy chắc chắn rằng bạn đã thuộc những hàm Excel cơ bản này.

HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG TRONG EXCEL

1. Hàm đếm COUNT

 Ở đây có một bảng tính với cơ sở dữ liệu khổng lồ và bạn cần biết có bao nhiêu ô trong một vùng nào đó hay trong toàn bộ bảng tính chỉ chứa chữ số, không chứa chữ cái và ký đặc biệt. Thay vì ngồi đếm một cách thủ công thì bạn hãy sử dụng hàm =COUNT.

 Ví dụ, bạn cần phải đếm từ ô B1 đến B10. Vậy bạn hãy gõ =COUNT(B10:B10).

 

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

2.Hàm COUNTIF với điều kiện cụ thể

Để đếm được các ô dựa trên một điều kiện cụ thể (ví dụ, lớn hơn 9) thì bạn cần sử dụng hàm COUNTIF sau đây.

 

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

3. Hàm COUNTIFS với nhiều điều kiện

Để đếm được các ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, green và lớn hơn 9) thì lúc đó bạn sẽ cần sử dụng hàm COUNTIFS sau.

 

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

4. Hàm tính tổng: SUM

Khi bạn muốn cộng các con số trong ô A2 và B2 lại với nhau và hiển thị kết quả trong ô B3. Để thực hiện được thì  bạn chỉ cần di chuyển đến ô B3 và gõ  "=SUM" vào rồi chọn hàm =SUM vừa xuất hiện trong danh sách nổi lên.

Sau đó bạn hãy nhấn phím Ctrl cùng với thao tác nhấn chuột chọn vào ô A2 và B2 và nhấn phím Enter. Kết quả tổng của hai con số trong hai ô A2 và B2 sẽ xuất hiện tức thì trong ô B3.

 

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

5.Hàm tính tổng có điều kiện :SUMIF

 Để tính được tổng các ô dựa trên một điều kiện (ví dụ, lớn hơn 9) thì lúc đó bạn sẽ sử dụng hàm SUMIF sau (hai đối số).

Để tính tổng các ô cùng một tiêu chí (ví dụ, green) thì có thể sử dụng hàm SUMIF với 3 đối số (đối số cuối cùng là phạm vi  mà bạn cần tính tổng).

 

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

6. Hàm tính tổng với nhiều điều kiện :SUMIFS

Để tính được tổng các ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, blue và green) thì bạn có thể sử dụng hàm SUMIFS sau (đối số đầu tiên chính là phạm vi bảng tính cần tính tổng).

 

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

7.Hàm tính giá trị trung bình: AVERAGE

Đây là hàm đưa ra con số có giá trị trung bình trong những số được chọn. Ví dụ bạn muốn tính giá trị trung bình từ ô A10 đến ô J10 thì khi đó bạn chỉ cần gõ =AVERAGE(A10:J10) và nhấn Enter.

 

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

8. Hàm MIN và hàm MAX

Nếu bạn muốn tìm một số có giá trị nhỏ nhất thì bạn sẽ dùng hàm =MIN .

Bạn chỉ cần gõ vào cụm từ =MIN(D3:J13) và Excel sẽ trả về cho bạn số nhỏ nhất nằm trong phạm vi đó

Ngược lại, hàm =MAX sẽ trả về con số có giá trị lớn nhất trong phạm vi cần tìm. Hàm này cũng hoàn toàn tương tự như hàm =MIN, gồm địa chỉ ô đầu tiên cho đến ô cuối cùng.

 

Một số hàm đếm và tính tổng cơ bản nhất trong Excel

 

Trên đây là một số hàm đếm và tính tổng trong Excel. Đây đều là những hàm cơ bản của excel. Chúc bạn thành công!!

Xem thêm: Một số cách giúp Windows 10 của bạn hoạt động nhanh hơn

 

Chương PC công ty máy tính uy tín hàng đầu tại Hà Nội

Hotline: 0962470011

Địa chỉ: Số 42 Lương Thế Vinh-Thanh Xuân-Hà Nội

Bình luận về bài viết