Mở kiểm tra phần tử trên Edge

Về mặc định thì Windows 10 (1607) sẽ khóa tính năng kiểm tra phần tử trên Edge, tuy nhiên thì ta luôn có thể mở hoặc tắt với phím tắt sau: Windows + F12 khi đang thao tác trên Edge.

Xem thêm bài viết: Linh kiện máy tính

Trước khi:

Trước khi

Sau khi:

Sau khi

Chúc bạn thành công!!

Hẹn gặp bạn các bài viết sau

>>Máy tính

Bình luận về bài viết