Máy tính văn phòng

máy tính văn phòng (main h110 , chíp i5 6400 , ram 8g, ssd240g)
máy tính văn phòng (main h110 , chíp i3 6100 , ram 8g, ssd240g)
máy tính văn phòng (main h110 , chíp i3 6100 , ram 8g, ssd120g)
máy tính văn phòng (main h110 , chíp g4400 , ram 8g, ssd120g)
máy tính văn phòng (main h110 , chíp g4400 , ram 8 g, ssd 240g)
máy tính văn phòng (main h110 , chíp g4400 , ram 4 g, ssd 240g)
máy tính văn phòng (main h110 , chíp g4400 , ram 4 g, ssd 120g)
máy tính văn phòng (main h81 , chíp i5 4570 , ram 8g, ssd 240g )
máy tính văn phòng (main h81 , chíp i5 4570 , ram 8g, ssd 120g )
máy tính văn phòng (main h81 , chíp i3 4130 , ram 8g, ssd 240g )
máy tính văn phòng (main h81 , chíp i3 4130 , ram 4g, ssd 240g )
máy tính văn phòng (main h81 , chíp i3 4130 , ram 8g, ssd 120g )
máy tính văn phòng (main h81 , chíp i3 4130 , ram 4g, ssd 120g )
máy tính văn phòng (main h81 , chíp g3220, ram 8g, ssd 240 )
máy tính văn phòng (main h81 , chíp g3220, ram 4g, ssd 240 )
máy tính văn phòng (main h81 , chíp g3220, ram 8g, ssd128 )