Máy tính để bàn

CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 USFF CPC03

CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 USFF CPC03

3.350.000₫-9

3.050.000₫

CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 USFF CPC02

CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 USFF CPC02

3.200.000₫-8

2.950.000₫

CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 USFF  CPC01

CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 USFF CPC01

3.000.000₫-5

2.850.000₫

Dell Vostro 260S CPC01
Dell Vostro 260S Case mini ( i3-2100/4G/250GB)
Dell Vostro 260S Case mini ( i3-2100/4G/160GB)
Dell Vostro 260S Case mini( i5-2400/4G/500GB)
CASE ĐỒNG BỘ DELL 790 ( i5 2400,RAM 4G, HDD 500GB)
CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 ( CPU G2010, RAM 4G, HDD 250GB)
CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 ( CPU G2020,RAM 4G, HDD 500GB)
CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 ( CPU G2030, RAM 4GB, HDD 500G)
CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 ( CPU i3 3220, RAM 4G, HDD 500G)
CASE ĐỒNG BỘ DELL 7010 (i5 3450 , RAM 4G, HDD 500G)
Dell OptiPlex 3020 SFF ( I3 4160, RAM 4G, HDD 500G)
Dell OptiPlex 3020SFF ( i5 4570, RAM 4G, HDD 500G)
CASE ĐỒNG BỘ DELL 790 ( CHIP i3 2100,RAM 4G,HDD 250GB)
Dell Optiplex 390 SFF( CPU i3-2100/4G/250GB)

Dell Optiplex 390 SFF( CPU i3-2100/4G/250GB)

3.500.000₫-4

3.350.000₫

CASE ĐỒNG BỘ DELL 390 ( I5 2400,RAM 4G, HDD 500GB)
CASE ĐỒNG BỘ DELL 390 CHIP I5-2400S,RAM 4G,Ổ 250G
CASE ĐỒNG BỘ DELL 390,CHIP G2010,RAM 4G,Ổ HDD 500G
CASE ĐỒNG BỘ DELL 390 ( I5 3450 , RAM 4G, HDD 500G)