Main G41 Biosstar

Giá bán 450.000₫

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

  • Socket LGA 775
  • Supported Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron D/Celeron 400 Series Processor
  • Supported FSB 800/1066/1333MHz
  • Supported 2 DIMM of DDR3 1333/1066/800MHz
  • Supports BIO-Remote 2 Technology
Hotline: 0369208263
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán
  • Socket LGA 775
  • Supported Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron D/Celeron 400 Series Processor
  • Supported FSB 800/1066/1333MHz
  • Supported 2 DIMM of DDR3 1333/1066/800MHz
  • Supports BIO-Remote 2 Technology