Intel Core2 Quad Desktop Q6600

Hết hàng

Tình trạng: Hết hàng

Mô tả:

Series: Intel - Core 2 Quad
Codename (Tên mã): Intel - Yorkfield
Socket type: Intel - Socket 775 (Socket T / LGA775)
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 65 nm
CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.40GHz
Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
Graphics Frequency (MHz): 0
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95

Hotline: 0369208263
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Series: Intel - Core 2 Quad
Codename (Tên mã): Intel - Yorkfield
Socket type: Intel - Socket 775 (Socket T / LGA775)
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 65 nm
CPU Speed (Tốc độ CPU): 2.40GHz
Bus Speed / HyperTransport: 1066 MHz
Graphics Frequency (MHz): 0
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95