Hướng dẫn thiết lập lại dữ liệu về mặc định của ứng dụng trên Windows 10

Để thiết lập dữ liệu của một ứng dụng trên máy tính, đầu tiên bạn mở ứng dụng Settings từ menu Start > System > Apps & Features. Xác định vị trí ứng dụng mà bạn muốn thiết lập lại trong danh sách các ứng dụng được cài đặt và nhấp chuột vào. Nhấp vào "Advanced Options" dưới tên của ứng dụng.

Hướng dẫn thiết lập lại dữ liệu về mặc định của ứng dụng trên Windows 10

Nhấp vào “Reset” để thiết lập lại ứng dụng.

Hướng dẫn thiết lập lại dữ liệu về mặc định của ứng dụng trên Windows 10

Tiếp tục nhấn “Reset” lần hai để xác nhận muốn xóa sạch dữ liệu của ứng dụng.

Hướng dẫn thiết lập lại dữ liệu về mặc định của ứng dụng trên Windows 10

Chúc các bạn thành công !!!

Xem thêm: Linh kiện máy tính

Bình luận về bài viết