Hướng dẫn thêm Column vào menu Start của Windows 10

Theo mặc định, Windows 10 hiển thị ba cột (Column) trong menu Start. Tuy nhiên, có một cột thứ tư ẩn có thể hiển thị cho bạn nhiều ứng dụng và thông tin nhanh hơn khi bạn nhấp vào nút Windows. Đây là cách thêm Column vào menu Start của Windows 10 trên laptop .

Hướng dẫn thêm Column vào menu Start của Windows 10

1. Mở Settings. Bạn có thể thực hiện việc này từ menu Start. trên màn hình máy tính.

2. Nhấp vào Personalization.Hướng dẫn thêm Column vào menu Start của Windows 10

3. Nhấp vào Bắt đầu trong menu bên trái và sau đó chuyển “Show more tiles” sang bật.

Hướng dẫn thêm Column vào menu Start của Windows 10

Nếu bạn kéo cạnh phải của menu Bắt đầu sang phải, bạn sẽ nhận được 4 cột khác để sắp xếp lại và sắp xếp nội dung của trái tim.

Hướng dẫn thêm Column vào menu Start của Windows 10

Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận về bài viết