Hướng dẫn sử dụng dấu nhắc lệnh trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8

Trên hệ điều hành Windows, môi trường dòng lệnh (command prompt) cho phép chúng ta gửi đi những chỉ thị đến bộ phận hệ điều hành nằm bên dưới giao diện đồ họa. Việc thực thi một chương trình từ Command Prompt có thể nhanh hơn vì bạn không cần phải tìm biểu tượng chương trình để khởi chạy nó. TCN hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng dấu nhắc lệnh trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7 và Windows 8.

>>Máy tính

[1][/sup]

Bước 1

2][/sup] Soạn setx path '%path%;, gõ tiếp đường dẫn tệp mà bạn đã viết ra rồi thêm dấu '. Sau đó, nhấn phím Return.

Soạn setx path '%path%;, gõ tiếp đường dẫn tệp mà bạn đã viết ra rồi thêm dấu '. Sau đó, nhấn phím Return.

Chúc bạn thành công!

>>Màn hình máy tính

 

Bình luận về bài viết