Hướng dẫn giải phóng dung lượng trong Windows 10 April 2018

Windows 10 April 2018 Update đã được tích hợp thêm tính năng mang tên Storage Sense. Tính năng này sẽ giúp tự động giải phóng dung lượng trên thiết bị của bạn bằng cách xóa các tệp tạm thời do phần mềm tạo ra và các tệp nằm trong Recycle bin. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nhé.

Bước 1: Truy cập Settings > System > Storage, dưới tùy chọn Storage sense bạn hãy click để chuyển sang On.

Truy cập Settings > System > Storage

Bước 2: Click Change how we free up space, để tùy chỉnh nội dung dọn dẹp. Ở đây bạn sẽ thấy các tùy chọn như:

  • Delete temporary files that my apps aren’t using: Chức năng này dùng để xóa tập tin tạm thời. Trong quá trình gỡ và cài đặt phần mềm hay ứng dụng sẽ tạo ra những tập tin không cần thiết, và tùy chọn này sẽ giúp bạn làm sạch nó.
  • Delete files that have been in the recycle bin for over 30 days: Bất kỳ tập tin trong thùng rác sẽ được tự động làm sạch nếu nó vẫn còn ở đó sau 30 ngày. Hãy nhớ rằng nếu bạn xóa một tập tin bằng cách nhấn phím Delete trên bàn phím thì nó sẽ nằm trong Recycle Bin và tiếp tục chiếm dung lượng lưu trữ cho đến khi bạn xóa thêm lần nữa.
  • Delete files in the Downloads folder that haven't change in 30 days: Tính năng này sẽ tự động xóa toàn bộ file trong thư mục Downloads trong vòng 30 ngày đễ tối ưu dung lượng ổ đĩa chứa hệ điều hành.
  • Clean now: Ngay lập tức Storage Sense sẽ tiến hành làm sạch hệ điều hành

Click Change how we free up space

Chúc các bạn thành công!

Bình luận về bài viết