Hướng dẫn cập nhật Windows 10 Fall Creators Update

Hướng dẫn cập nhật Windows 10 Fall Creators UpdateHướng dẫn cập nhật Windows 10 Fall Creators Update qua OTA

>>Máy tính

Nếu thiết bị của bạn đang chạy trên nền tảng Windows 10 thì có thể truy cập vào:

Setting Update & security Windows Update.

Setting Update & security Windows Update.

Lúc này hệ thống sẽ tải về và cài đặt tự động bản cập nhật Windows 10 Fall Creators Update cho người dùng.

Bình luận về bài viết