CPU i7-2600

Giá bán 2.800.000₫

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Series: Intel - Core i7
Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
Socket type: Intel - Socket 1155
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2500 MHz)
Graphics Frequency (MHz): 0
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95

Hotline: 0369208263
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

Series: Intel - Core i7
Codename (Tên mã): Intel - Sandy Bridge
Socket type: Intel - Socket 1155
Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 32 nm
CPU Speed (Tốc độ CPU): 3.40GHz
Bus Speed / HyperTransport: 5.0 GT/s ( 5000 MT/s - 2500 MHz)
Graphics Frequency (MHz): 0
Max Thermal Design Power (Công suất tiêu thụ tối đa) (W): 95