Cách hiển thị thanh Language Bar trên thanh Taskbar - Lựa chọn ngôn ngữ hệ thống nhanh chóng

Cách hiển thị thanh Language Bar trên thanh Taskbar - Lựa chọn ngôn ngữ hệ thống nhanh chóng, thủ thuật tin học hay nhất, tổ hợp phím nóng thông dụng trên laptop của bạn.

Nếu chức năng Language Bar trên win 7 bị ẩn, bạn có thể làm cách này để hiện lại nó, hoặc làm ngược lại để tắt nó đi.

Bấm Start, chọn Control Panel

Cách hiển thị thanh Language Bar trên thanh Taskbar - Lựa chọn ngôn ngữ hệ thống nhanh chóng

Cách hiển thị thanh Language Bar trên thanh Taskbar - Lựa chọn ngôn ngữ hệ thống nhanh chóng

Cách hiển thị thanh Language Bar trên thanh Taskbar - Lựa chọn ngôn ngữ hệ thống nhanh chóng

Kết quả sẽ được như thế này

Cách hiển thị thanh Language Bar trên thanh Taskbar - Lựa chọn ngôn ngữ hệ thống nhanh chóng

 

Chúc các bạn thành công !!!

Xem thêm: Màn hình máy tính

Bình luận về bài viết