Bộ vi xử lý Intel Pentium G3420

Giá bán 350.000₫

Giá gốc 450.000₫-22

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

Số hiệu Bộ xử lý    G3420
Bộ nhớ đệm thông minh Intel®    3 MB
DMI2    5 GT/s

Hotline: 0369208263
Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán Chấp nhận thanh toán

- Thiết yếu
Tình trạng                  Launched
Ngày phát hành    Q3'13
Số hiệu Bộ xử lý    G3420
Bộ nhớ đệm thông minh Intel®    3 MB
DMI2    5 GT/s
Số lượng QPI Links    0
Bộ hướng dẫn    64-bit
Phần mở rộng bộ hướng dẫn    SSE4.1/4.2
Có sẵn Tùy chọn nhúng     Yes
Thuật in thạch bản    22 nm