Bản cập nhật Windows 10 October 2018 sẽ hiển thị mức tiêu thụ pin trên Task Manager

Đôi khi bạn có thể biết rõ ràng các ứng dụng nào đang hút cạn viên pin laptop của bạn, nhưng trong phần lớn thời gian, thật khó mà biết chính xác liệu việc Windows đang chạy ngầm khi lập chỉ mục các file hay những chương trình chống virus của bạn là thủ phạm giảm thời lượng pin laptop của bạn từ 6h xuống còn 3h.

Bản cập nhật Windows 10 October 2018 sẽ hiển thị mức tiêu thụ pin trên Task Manager

Một vài tháng trước, theo các đánh giá từ những người dùng thử bản cập nhật Windows 10 Octorber 2018 Update, Microsoft đã bổ sung tính năng để thấy lượng tiêu thụ pin trong Task Manager, không chỉ ngay ở thời điểm đó, mà còn theo thời gian sử dụng. Mặc định các cột mới thường sẽ được giấu đi trừ khi bạn mở rộng Task Manager ra tối đa, nhưng không cần phải kích hoạt hay lựa chọn.

Thật không may, các con số này chỉ mang tính định tính (với các mức thông báo như rất thấp, thấp, cao …) thay vì định lượng chính xác, nhưng nó vẫn sẽ cho bạn biết những chương trình nào đang dần hút cạn thời lượng pin trên laptop của bạn.

Bản cập nhật Windows 10 October 2018 sẽ hiển thị mức tiêu thụ pin trên Task Manager

Hiện tại, bản cập nhật October 2018 Update mới chỉ dành cho những người tham gia chương trình Windows 10 Insider, nhưng tất nhiên nó sẽ đến tay người dùng thông thường trong vài tuần nữa.

Xem thêm: Máy tính để bàn

Bình luận về bài viết