Activate "chế độ God mode" trong Windows 7

Dưới đây là cách active “God mode” của Windows 7. Đây hoàn toàn không phải tên tự đặt mà của chính Microsoft đặt cho chế độ này của mình. Gọi là God mode bởi khi active nó, bạn có toàn quyền tinh chỉnh và thay đổi Windows.

Activate "chế độ God mode" trong Windows 7

Phải biết rằng dù Windows 7 đã có những cải tiến lớn nhưng các tính năng cao cấp vẫn được xếp trong các thư mục khác nhau nằm rải rác và đôi khi khiến người dùng khó tìm khi cần tới. Khi active God mode, tất cả các tính năng của Windows sẽ được thể hiện trong cùng một Folder và qua đó, tạo ra sự dễ dàng cho người dùng trong việc hiệu chỉnh hệ điều hành của Microsoft trên máy tính của mình.

Bước 1

Tạo một Folder mới.
Bước 2

Activate "chế độ God mode" trong Windows 7

Đổi tên Folder này thành xxxx.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Trong đó, ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C là phần bắt buộc phải có còn XXX bạn có thể thay đổi thành bất cứ thứ gì bạn muốn như Master Control Panel, Godmode,… tùy ý

Bước 3

Double click vào Folder và bạn sẽ có hơn 250 tùy chỉnh trong “God mode” này.

Chúc các bạn thành công !!!

Xem thêm: Linh kiện máy tính

Bình luận về bài viết